CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG 
Tổ Dân Phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoạị: 04 625.98.613 - 043.2000.686 /  Fax: 043.2000.699 / Email: kdtl369@gmail.com

Máy bơm nước

Máy xây dựng

Máy phát điện