Sản phẩm đầm đất, máy đầm cóc MIKASA bao gồm động cơ xăng, động cơ Diesel, và Motor điện. Sản phẩm này rất phong phú về chủng loại, khối lượng từ 48 Kg tới  92 kg.