Máy cắt sắt GQ50 hiệu Xiang fan Trung Quốc được thiết kế để cắt các loại sắt dầy với tính năng tiện di chuyển và bảo dưỡng đơn giản
Máy cắt sắt GQ50 loại dầy có bộ chốt uốn dầy có thể sử dụng cắt thép tới phi 40mm, máy dễ dành di chuyển, và bảo dưỡng thuận tiện, đơn giản
Máy cắt sắt GQ50 chính hiệu Toàn Phong rất dễ sử dụng, có khả năng các kích cớ tùy ý, tiêu hao ít nhiên liệu, nhỏ gọn dễ di chuyển