Máy cắt sắt GQ50 loại dầy có bộ chốt uốn dầy có thể sử dụng cắt thép tới phi 40mm, máy dễ dành di chuyển, và bảo dưỡng thuận tiện, đơn giản
Máy cắt sắt Toàn Phong GQ40 loại dầy khả năng cắt sắt phi 40mm, máy có kích thước bộ chốt uốn to, máy cắt sắt dễ bảo dưỡng, đơn giản, dễ dàng di chuyển
Máy cắt sắt GQ40 chính hiệu Toàn Phong rất dễ sử dụng cắt các loại sắt phổ thong trong bê tông cốt thép, các loại sắt gai, sắt tròn và sắt cán nhiệt
Máy cắt sắt GQ50 chính hiệu Toàn Phong rất dễ sử dụng, có khả năng các kích cớ tùy ý, tiêu hao ít nhiên liệu, nhỏ gọn dễ di chuyển